اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: علی خوزین
درجه و رشته تحصیلی: حسابداری
پست الکترونیک: khozein@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک: khozain@yahoo.com
سایت شخصی:

سخن روز

فقط آنچه نمیدانیم به کارمان نمی آید و آنچه که بیاموزیم برایمان کاربرد خواهد داشت حضرت یوسف‏ علیه السلام هنگامى كه پیشنهاد مقام مهمى در حكومت مصر به او داده شد، گفت: مرا به سرپرستى خزائن بگمارید و دو دلیل براى این مدیریت ذكر كرد: امانتدارى و علم و آگاه بودن.

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: حسابداری صنعتی 3لینک دانلود:
عنوان جزوه: نظام حسابداری بخش عمومیلینک دانلود:
عنوان جزوه: حسابداری فعالیتهای کشاورزیلینک دانلود:
عنوان جزوه: اصول و آیین نگارشلینک دانلود:
عنوان جزوه: دانستنیهای آمار در دفاع از پایان نامهلینک دانلود:
عنوان جزوه: صکوکلینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول              
ساعت دوم              
ساعت سوم              
ساعت چهارم              

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها