اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: سید محمد رضا حسینی
درجه و رشته تحصیلی: علوم اقتصاد
پست الکترونیک: m_hosseini@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک: mehranhosseini163@gmail.com
سایت شخصی: http://hosseinismr.mihanblog.com/post/5

سخن روز

سجادی نشین با وقاری بودم     بازیچه کودکان کویم کردی  "مولانا"

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: روش تحقیق مقدماتی 1 لینک دانلود: 591987d5f3815-Research Methods in Mgt_chapter1.pdf
عنوان جزوه: روش تحقیق مقدماتی 2لینک دانلود: 591c101009322-Research Methods in Mgt_chapter2.pdf
عنوان جزوه: روش تحقیق مقدماتی 3لینک دانلود: 591c10103ab52-Advanced Research Methods_chapter3.pdf
عنوان جزوه: روش تحقیق مقدماتی 4لینک دانلود: 591c10105cfc3-Advanced Research Methods_chapter4.pdf
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول              
ساعت دوم              
ساعت سوم              
ساعت چهارم              

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها