اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: مسعود رادمهر
درجه و رشته تحصیلی: برق-قدرت
پست الکترونیک: m_radmehr@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک:
سایت شخصی:

سخن روز

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول              
ساعت دوم              
ساعت سوم              
ساعت چهارم              

کد رشته های واحد نام رشته arsad 40111 کارشناشی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک 40085 کارشناسی ارشد مهندسي برق- افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک 40086 کارشناسی ارشد مهندسي برق- سيستمهاي الکترونيک ديجيتال 40198 کارشناسی ارشد مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الکترونيک 20457 تصوف و عرفان اسلامي 10407 پرستاری کودکان 21421 مديريت ورزش-مديريت بازاريابي مديريت ورزش

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها