اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: علیرضا اسفندیاری مقدم
درجه و رشته تحصیلی: دكتری علوم كتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیک: a.efandiyarimoghadam@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک:
سایت شخصی: http://www.isfandyari-moghaddam.ir/aem

سخن روز

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول              
ساعت دوم              
ساعت سوم              
ساعت چهارم              

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها