اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: سید علی کاظمی پور
درجه و رشته تحصیلی: دکتری ریاضی محض آنالیز هارمونیک
پست الکترونیک: kazemipoor@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک: seyyed.ali.kazemipour@gmail.com
سایت شخصی:

سخن روز

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: 94-95-3لینک دانلود: 5774af1ca5870-ashenaee ba komputer.ppt
عنوان جزوه: 94-95-3لینک دانلود: 5774af1ccf6c0-Presentation1excell2007.pptx
عنوان جزوه: 94-95-3لینک دانلود: 5774af1d49bb0-Presentation1ofppt2007.pptx
عنوان جزوه: 94-95-3لینک دانلود: 5774af1dc76a0-Presentation1w2007.pptx
عنوان جزوه: 94-95-3لینک دانلود: 5774af1ded800-Presentation2w2007.pptx
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

سلام

دانشجویان درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)  کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) تالیف دکتر مسعود نیکوکار انتشارات گسترش علوم پایه را جهت درس در ترم تابستان 95-94 تهیه بفرمایند.

دانشجویان درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) تالیف دکتر مسعود نیکوکار انتشارات گسترش علوم پایه را جهت درس در ترم تابستان 95-94 تهیه بفرمایند.

دانشجویان درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت فایل های بانام 3-95-94 را از همین درگاه جهت درس در ترم تابستان 95-94 دانلود نمایند.

 

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول              
ساعت دوم              
ساعت سوم              
ساعت چهارم              

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها