اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: علی اصغر رجبی ایولی
درجه و رشته تحصیلی: ریاضی محض
پست الکترونیک: rajabi@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک: rajabi_ali_asghar@yahoo.com
سایت شخصی:

سخن روز

شهید سید مرتضی آوینی:

فطرت انسان در اصل زیباپسند است، اما عقلِ ظاهر در تعیین مصداق اشتباه می کند و حکم «وجود» را بر «ماهیات» بار می کند و می پندارد که زیبایی در خود اشیاست. البته زیبایی در قالب و پیکره ی وجود نیز به صورت تناسب و توازن و تعادل و تقارن ظاهر شده است، اما زیبایی را هر چه هست، نباید به این نظم ظاهری باز گرداند و از حقیقت آن، که جمال و کمال حق است، غافل شد.

کتاب رستاخیز جان / ص ۱۷۰

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول         معادلات دیفرانسیل  معادلات دیفرانسیل   
ساعت دوم          ریاضی عمومی۲ ریاضی عمومی۲   
ساعت سوم         سمینار  سمینار   
ساعت چهارم              

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها